2020. MÁRCIUS HAVI EBÉDBEFIZETÉS

Márciusi étlap

Febuári étlap

Kedves Szülők és Diákok!

Az alábbi igénylőlapokat és igazolásokat (melyet a teljes, a kedvezményes áron és a diétás étkezést igénylőknek is le kell adniuk) tanévenként egy alkalommal (és változás esetén) az első befizetéskor.

Az igénylőlap és az igazolás leadása nélkül nem lehet befizetni az ebéd összegét! Az igazolást csak a kedvezményes étkezést igénybe vevőknek kell leadniuk, lásd lejjebb. 
Letölthető igénylőlapok:

KÉRJÜK, HOGY MINDEN NYILATKOZATOT NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL LEGYENEK SZÍVESEK KITÖLTENI!

 • SZÁNDÉKNYILATKOZAT és IGÉNYLŐLAP: Intézményi közétkeztetés megrendeléséhez a 2019/2020-es tanévre igénylőlapot, letölthető ITT – A teljes, a kedvezményes (50%) és a diétás áron befizetőknek is ki kell tölteniük.
 • 8. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez:

NYILATKOZAT
a Gyvt. 21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és a Gyvt. 21/B. § (2) bekezdése szerinti
ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez

A 2019/2020-as tanévre letölthető ITT – Az 50% kedvezmény igénybevételével befizetőknek kell kitölteniük.

 • “ADATLAP DIÉTÁS ÉTKEZÉST IGÉNYLŐ SZEMÉLYRŐL” nyomtatvány, letölthető ITT.
 • 9. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez:

IGAZOLÁS
az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek ingyenes bölcsődei gondozásra és a nevelésbe vett gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételére való jogosultságához

A 2019/2020-as tanévre letölthető ITT

Ezen kívül csatolni kell az alábbi igazolásokat az 50% -os kedvezményes étkezés igénybevételéhez:
 • Nagycsaládos kedvezmény (3 vagy több gyermek) esetén elegendő a szülői nyilatkozat kitöltése, figyelembe véve az  erre vonatkozó törvényi előírásokat. Más igazolás nem szükséges! (Ha hozzájárulnak, kérjük töltsék ki a többi gyermek adatait is, hogy segítséget tudjunk nyújtani a jogosultság megállapításához.)
 • Tartós betegség vagy fogyatékosság – díjkedvezmény esetén
  • A Magyar Államkincstár által kiállított igazolás másolatát az emelt összegű családi pótlék folyósításáról,
  • vagy szakorvos által kiállított igazolás tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermekről,
  • vagy szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye (ha az állapot nem végleges, a kedvezmény a határozatban vagy szakvéleményben meghatározott időtartama alatt vehető igénybe).

FONTOS: A hatósági kártya önmagában nem elegendő igazolási mód!

 • Rendszeres gyerekvédelmi – díjkedvezmény esetén
  • A települési önkormányzat jegyzőjének rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozata, mely kijelöli a kedvezményezett részére az igénybevételre jogosító kezdő napot, ez általában 1 éves időtartam. A kedvezmény csak a határozat szerinti időtartam alatt jár!

FONTOS: Az önkormányzat által kiadott halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó dokumentum esetében a kedvezmény ezen a jogcímen nem érvényesíthető!

 • Nevelésbe vett/utógondozói ellátás – díjkedvezmény esetén
  • Gyámhatósági határozat, amely kimondja a nevelésbe vételt.
  • 9. melléklet az átmeneti otthon által kitöltve, lepecsételve (nevelőszülői aláírással, pecsét nélkül nem fogadható el)

FONTOS: a Gyvt.151.§ (8) bek. értelmében a nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben ideiglenes hatállyal elhelyezettek, illetve nem nappali rendszerű oktatásban résztvevő utógondozói ellátásban részesülő fiatal után a normatív kedvezmény nem vehető igénybe.

 • Diétás étkezéshez kapcsolódó tudnivalók (nem feltétlenül kapcsolódik a tartós betegség kedvezményhez):
  Diétás étrend igénylésének befogadása és teljesítése kizárólag a 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 2.§ (1) bek. 22. pontja szerinti képesítésű szakorvosi vélemény alapján teljesíthető. Házi orvosi, gyermekorvosi igazolás nem elegendő. Szakorvosi igazolás és diétás igénylőlap kitöltése nélkül nem tudjuk a diétás étkezést biztosítani!!

 Figyelmeztetés!! A különböző jogcímekre járó jogosultságok nem vonhatóak össze! (Célszerű azt választani, amelyik hosszabb időtartamú vagy végleges állapotot igazol.)

A fenti adatokban bekövetkező bárminemű változást, a nyilatkozatot tévő személy köteles bejelenteni 15 napon belül az ügyintézőnek. Ellenkező esetben visszamenőlegesen is vissza kell fizetni a jogosulatlanul igénybe vett kedvezményt.
Értjük ez alatt akár a lejárt gyermekvédelmi kedvezményeket, akár a gyermekszámban bekövetkezett változásokat, tekintve, hogy az egyetemista gyermek esetleg időközben megszerzi a diplomát, vagy egyéb módon fejezi be tanulmányait. Valamint, ha a tartósan beteg gyermeket a felülvizsgálat időközben gyógyulttá nyilvánítja.
KÉSZPÉNZES befizetés időpontjai:

2020. február 18.  (kedd)         8 – 14 óráig
2020. február
19. (szerda)     8 – 14 óráig

 Pótbefizetés időpontja:

2020. február 25. (kedd)            8 – 14 óráig

BEFIZETÉS ÖSSZEGE:

2020. MÁRCIUS hónapra – 22 napra (2020.03.01. – 2020.03.31.)

Teljes ár :  7.710,- Ft
50% : 3.855,- Ft
Átutalás:

Az átutaláshoz szükséges számla átvételének időpontjai:

2020.02.11 – 2020.02.13. (hétfő – csütörtök)   8-14 óráig
2020.02.14. (péntek)   8-12 óráig
2020.02.17. – 2020.02.20 . (hétfő – csütörtök) 8-14 óráig

Az étkezési térítési díjak átutalással történő teljesítése csak számla alapján történhet!!!

Ez azt jelenti, hogy akik utalással szeretnék befizetni az ebéd összegét, azok gyermekének először be kell mennie az iskola gazdasági irodájába, ahol elkészítik számára előre a számlát, ezután kizárólag ez alapján lehet teljesíteni az utalást.

Az 2020. MÁRCIUS hónapra szóló utalásnak legkésőbb 2020. február 21-ig kell megtörténnie az Étkezési Szolgáltató Gazdasági Szerveze OTP 11784009-15793803-10010000  alszámla számára.

A megjegyzés rovatban kérjük feltüntetni: 

 • az intézmény azonosítóját / KMG /
 • a tanuló nevét
 • a számla sorszámát
EBÉDLEMONDÁS:
A következő nap lemondása az előző nap 9 óráig lehetséges kizárólag az  ebed.kispestikarolyi@gmail.com email címen.

Az étkezést biztosító Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet honlapja: a www.eszgsz.hu oldalon található.

Budapest, 2020. február 10.

Üdvözlettel:
Asztalos Tünde
E-mail: ebed.kispestikarolyi@gmail.com

Menu